mercedes

Kompletmí diagnostika nákladních vozů Mercedes Euro2 až Euro5. Včetně servisních funkcí, nastavení a Resetu servisních intervalů.

 

Přehled ECU a funkcí:

SRS (Suppl. restraint sys.) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy

ABS (Brakes) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy

BS I,II,III (Brake contol EPB) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy, dočasné odpojení funkce ASR

DTCO (Digital tachograph) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy

EDW (Anti-theft alarm) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy,
Nastavení - dosadit zpět zdroje alarmu, vynulování statutu čidla vnitřního prostoru

FM (Front module) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy, akční členy

FR I,II,III(Drive control) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy, akční členy
- Nastavení konstantního škrcení
- Nastavení motorové brzdy
- Seřízení ventilu půlení 1
- Seřízení ventilu půlení 2
- Nastavení relé D+
- Nastavení relé brzdového světla
- Nastavení relé světla zpátečky
- Nastavení relé automatické doplňování motorového oleje
- Měření na magnetických ventilech
- Měření na snímačích
- Měření na relé


GM (Base module) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy

GS (Gear control) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy

HM (Rear module) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy, akční členy

HPS (Hydraulic shift) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy

INS (Instrument) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy

MSF (Modular switch panel) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy

MTCO (Tachograph) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy

NR (Level control) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy, akční členy
- Hnací náprava – zvednout nahoru
- Hnací náprava vlevo – zvednout nahoru
- Hnací náprava vpravo – zvednout nahoru
- Hnací náprava – spustit dolů
- Hnací náprava vlevo – spustit dolů
- Hnací náprava vpravo – spustit dolů

PSM (Special Module) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy


TMB (Passenger door module) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy, akční členy

TMF (Driver`s door module) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy, akční členy

WS (Maintenance system) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy
- Nastavení
- 1.vynulovat max.hodnotu naměřené teploty chladící kapaliny
- Vymazání servisních intervalů

ZDS (Central data memory) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy

ZHE (Auxiliary heater) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy, akční členy

MR (Engine control) - Čtení a mazání chyb, parametry a stavy, akční členy
- Vypnutí válců
- Kontrola komprese
- Seřízení k testu podávacího okruhu AdBlue
- Seřízení čerpadla AdBlue
- Seřízení magnetického ventilu omezení stlačeného vzduchu
- Seřízení magnetického ventilu vyhřívání nádrže AdBlue
- Aktivace dodatečné úpravy výfukových plynů SCR