MERCEDES v3 mercedes  

mercedes

Aktualní verze diagnostiky vozidel Mercedes je určena pro vozidla od 1998 do roku 2014.
Software podporuje diagnostiku řídících jednotek zážehových a vznětových motorů, ABS/ASR/ESP, airbagů, automatické převodovky, klimatizace, přístrojové desky a mnoho dalších komfortních systémů (BNS, EHP, EHPS, SAM, SCR, SD, MRM, OBF, UBF, ESA, TSG, KG, STH, SAM, PTS, PDC, DBE).
Resety servisních intervalů včetně nastavování intervalů, kvality oleje a dalších. Lze provádět v přístrojové desce KI,KIL,KIW a v ASSYST, ASSYSTplus.


Podporované dieselové motory:

TurboDieslové systemy: ERE,EVE

Systémy CommonRail:
CDI 1, CDI 2, CDI 2 AMG, CDI 3, CDI 3UP, CDI 4, CDI 4 EU5,
CDI 5, CDI 6, CDI 60 LS, CDI 6 EU5, CDI 6 BIN EU6,
CDI A, CDI D, CDI D2, CDI D3, CDI V1, CDI 4.2, CDI 4.3, CDI 6.1,
CDI 3 NAFTA, CDI 4 NAFTA, CDI 4 NFZ

Standardni funkce:
- čtení/mazání závad
- čtení parametrů/stavů
- test akčních členů

Speciální servisní funkce:

- Kalibrace vstřikovačů
- Dynamická / statická regenerace
- Zaškolení nového filtru pevných částic
- Zaškolení starého filtru pevných částic do nového jednotky motoru
- Naučení dorazu škrticí klapky
- Naučení po výměně rozdílového snímače DPF
- Proces naučení po výměně součásti G3/2 – sonda 02 před katalyzátorem
- Proces naučení po výměně součásti Y27/9 – regulační člen zpětného vedení výfukových plynů
- Proces naučení po výměně součásti Y74 – tlakový regulační ventil
- Aktivovat palivové čerpadlo
- Vynulovat adaptační data množství střední hodnoty
- Rychlé naučení hodnot kalibrace nulového množství
- Vynulovat hodnoty nulové kompenzace HFM
- Vynulování hodnot zaškolení vzduchového filtru po výměně vzduchového filtru
- Zaškolení systému dodatečné úpravy plynů SCR po výměně řídicí jednotky motoru bez převzetí hodnot
- Proces naučení po výměně součásti Oxidační katalyzátor
- Proces naučení po výměně součásti SCR – katalyzátor
- Proces naučení po výměně součásti B16/15 – snímač teploty před katalyzátorem SCR
- Proces naučení po výměně součásti Čidlo NOX před katalyzátorem SCR
- Proces naučení po výměně součásti Čidlo NOX za katalyzátorem SCR
- Proces naučení po výměně součásti Y129 – dávkovací ventil Adblue
- Vrácení kvalitativního faktoru Adblue
- Naučení po výměně rozdílového snímače DPF
atd...

 

Podporované benzínové motory:

ME 1.7.7, ME 2.0, ME 2.0 AMG, ME 2.7, ME 2.7.2, ME 2.7.2 AMG, ME 2.8, ME 2.8 AMG
ME 9.7, ME 9.7 AMG, MED 1.7.7, MED 9.7
SIM 2.6.6, SIM 2.6.6 CNG, SIM 2.6.6 RSG, SIM 2.7.1 KE 20, SIM 4, SIM 4 CNG, SIM 4 CNG NCV3
SIM 4 LDE, SIM 4 LSE, ME 1.7.7.8
MED 40, MED 40 AMG, MED 40 CNG, MED 1.7.7 AMG, MED 1.7.7 V6 LA, MED 1.7.7.5,
SIM 2.7.1 DE 20, SIM 2.7.1 KE CNG

Standardni funkce:
- čtení/mazání závad
- čtení parametrů/stavů
- test akčních členů

Speciální servisní funkce:

Aktivovat palivové čerpadlo
Vynulování adaptace směsi
Načtení dorazu škrticí klapky
Zaškolit polohu vačkového hřídele
Zaškolit B79/2 – snímač neutrální polohy převodovky
atd...

 

ABS/ASR/ESP:
- čtení/mazání závad
- čtení parametrů/stavů
- Kalibrace snímače úhlu řízení
- Kalibrace snímače podélného zrychlení
- Kalibrace snímače bočního zrychlení
- Odvzdušnění

 

Airbagy:
- čtení/mazání závad
- čtení parametrů/stavů

 

Komfortní jednotky:

Palubní desky + ASSYST/ASSYT+
- čtení/mazání závad
- čtení parametrů/stavů
- Akční členy
- Mazání servisních intervalů

Automatické převodovky a EWM voliče
- čtení/mazání závad
- čtení parametrů/stavů
- Akční členy
- Vrácení dat adaptace do původního stavu ( blokace spojka měniče )

Odpružení vozidla
- čtení/mazání závad
- čtení parametrů/stavů
- Akční členy
- Vynulování doby chodu kompresoru
- Kalibrace B24/12 – snímač příčného zrychlení ABC

Vyčteny parkovací brzdy
- čtení/mazání závad
- čtení parametrů/stavů
- Akční členy
- Roztažení, zatažení parkovací brzdy

Imobilizer EZS
- čtení/mazání závad
- čtení parametrů/stavů

Další komfortní systémy:
BNS – Vehicle power supply control module ( modul baterie )
EHP/ EHPS – Posilovač řízení
SAM VL – Ovládací modul řidiče
SCR – Katalyzátor
SD – Systémová diagnostika ( ukazuje všechny podporované systémy ve vozidle )
MRM – Sloupek řízení
OBF
ESA VL – Ovládací modul sedadla řidiče
ESA VL – Ovládací modul sedadla spolujezdce
TSG VL – Ovládací modul dveří řidiče
TSG VR – Ovládací modul dveří spolujezdce
TSG HL – Ovládací modul dveří vzadu vlevo
TSG HR – Ovládací modul dveří vzadu vpravo
KG – Key lees
STH – Přídavné topení
HVAC – Klimatizace
SAMR – Ovládací modul zadního prostoru
PTS / PDC– Parkovací assistent
DBE – Střešní ovládací modul

- čtení/mazání závad
- čtení parametrů/stavů
- Akční členy

 

Potřebné propojovací kabely:

  • TS02/064 kabel MERCEDES 38p (redukce z kabelu TS02/056)
  • TS02/020B kabel VW LT/MB Sprinter (redukce z kabelu TS02/056)
  • TS02/056 kabel OBD MUX