AVIA v2   avia

 

Aktualní verze diagnostiky nákladních a užitkových vozidel AVIA D60 až D120 je určena pro diagnostiku řídících jednotek motoru (emisní normy EURO3 až EURO5), elektroniky brzd a elektoroniky perování ECAS.  Umožňuje čtení a mazání paměti chyb, čtení parametrů a stavů.

Elektronika motoru:

Podporovan systémy:

 • ISBe 150hp Euro3
 • ISBe 170hp Euro3
 • ISBe4 160hp Euro4
 • ISBe4 185hp Euro4
 • ISBe4.5E5 160hp Euro5
 • ISBe4.5E5 185hp Euro5
 • ISBe4.5E5 207hp Euro5

Podporované diagnostické funkce:

 • čtení / mazání závad
 • Parametry systému
 • Akční členy
 • Doplňkové funkce

Seznam doplňkových fukcí podle emisní normy motoru:

EU3:

 • Test odpojování válců
 • Zobrazení servisních intervalů
 • Reset servisních intervalů

EU4:

 • Test relé vyhřívání AdBlue
 • Test dávkovacího čerpadla AdBlue
 • Cvakací test vzduchového ventilu čerpadla AdBlue
 • Vynulování čítače neúplného vyčištění dávk.čerpadla AdBlue
 • Reset vysoké hodnoty NOx zpracování výfukových plynů
 • Test odpojování válců
 • Zobrazení servisních intervalů
 • Reset servisních intervalů

EU5:

 • Cvakací test vzduchového ventilu čerpadla AdBlue
 • Zobrazení servisních intervalů
 • Reset servisních intervalů

Elektronika brzd ABS:

Podporovan systémy:

 • ABS Wabco D
 • ABS Wabco E

Podporované diagnostické funkce:

 • čtení / mazání závad
 • Parametry systému
 • Akční členy
  • Elektromagnetický ventil pravého předního ABS
  • Elektromagnetický ventil levého předního ABS
  • Elektromagnetický ventil pravého zadního ABS
  • Elektromagnetický ventil levého zadního ABS
  • Elektromagnetický ventil ASR

Elektronika perování ECAS:

Podporovan systémy:

 • ECAS Wabco

Podporované diagnostické funkce:

 • čtení / mazání závad
 • Parametry systému

 

Potřebné propojovací kabely:
 • TS02/056 kabel OBD MUX
 • TS02/068 Deutsch (redukce z kabelu TS02/056) (Motor) 
 • TS02/054 Scania-DAF (redukce z kabelu TS02/056) (ABS, ECAS)