Sporadicky kontrolované systémy

Protože u některých systémů je objektivní kontrola možná jen za určitých podmínek, jsou tyto systémy kontrolovány jen příležitostně:

  • Systém sekundárního vzduchu
  • Katalyzátor
  • Lambda sondy a jejich vyhřívání
  • Recirkulace výfukových plynů
  • Odvzdušnění palivové nádrže a těsnosti

Readiness code

Jednou z funkcí řídící jednotky je udávání zkušební připravenosti modulů. Ten udává, zda je u daného řídícího systému diagnostika podporována a zda mohou být provedeny příslušné testy či nikoliv.

Tabulka 9.1:

sme info


Readiness code obsahuje dvě informace (Tabulka 9.1). První hodnota udává, které systémy jsou řídící jednotkou kontrolovány případně zkoušeny. Druhá hodnota specifikuje, které systémy byly úspěšně zkontrolovány. Readiness code nicméně neříká nic o výsledku provedených testů. Výsledky musí být vyčteny z Chybových kódů. Bohužel je pro konečné hodnocení systému nutné získat všechny Readiness Codes, což vyžaduje poměrně náročnou zkušební jízdu.