Měření sekundárního napětí pomocí kapacitních kleští lze nyní provádět pomocí nového diferenciálního zesilovače TS02/065. Zesilovač lze použít i pro připojení proudových kleští. Upgrade software pro PC není nutný, pouze doplnit nastavení měřících sond (jiné zesílení).

OscZes10x
Ukázka vzhledu osciloskopu na PC (dva kanály, zapalování)