2016

  • Přidán export naměřeného signálu.  Exportovat lze živé kanály i konvertovat log.
  • Přidán slider pro zoom a extra čáry mřížky při zoomu. Slider zoomuje v pevných krocích 1x, 2x, 5x, 10x, 20x, 50x, vždy na střed obrazovky. Extra čáry se zobrazují od zoomu 10x výš.
  • Upraven tisk - popisky měření a kanálů jsou mimo hlavní graf. Kanály obsahují svůj popis.
  • Přidán formulář pro editaci popisků logu. 
  • Přidán posun nuly kanálů. Pokud jsou data kanálů mimo rozsah (mřížku i ADC) zobrazí se čárkovaně.
  • Přidán záporný zoom logu. Ovládá se tlačítky na formuláři logů.
  • Přidány ikony menu. 

 

 

 

Nová verze osciloskopu – vylepšené funkce (ukládání dat, zoom, voltmetr)
Nová verze umožňuje dlouhodobé ukládání/záznam signálů na paměťovou kartu nebo pevný disk a následně analýzu záznamů.