V násedujících odstavcích bude popsáno nastavení IP adresy v operačním systému Windows Vista a Windows 7 při použití pro spojení s diagnostickým přístrojem TSPRO. Oproti předchozím verzím systémů Windows se postup nastavení mírně liší.

Pro nastavení statické IP adresy v operačních systémech Windows Vista / Windows 7 postupujte podle následujích pokynů. Možností nastavení IP v lokální síti je nespočet. My doporučujeme pro počítač, ke kterému se připojuje TSPRO, nastavit pevnou IP adresu. Pokud je síť nastavena na dynamické přidělování IP adres je možné že váš počítač po restartu obrží novou IP adresu a tato bude muset být v TSPRO změněna což často vede ke zdlouhavému hledání závady a posléze měnění adres v obou zařízeních (PC i TSPRO).

Pokud budete připojovat TSPRO přímo s počítačem a ne do lokální počítačové sítě můžete nastavit hodnotu IP adresy ve Windows stejně jako v obrázcích tohoto návodu. Pokud TSPRO zapojujete do lokální sítě (např. zapojením do routeru nebo switche) doporučujeme nejdříve pro PC na kterém je nainstalován program TSPRO PC Center nastavit pevnou IP adresu. Pokud používáte dynamicky přidělenou adresu, opište si hodnoty z okna Vlastnosti, (obr. 4)  - IP adresu, Gateway a adresu DNS serveru. Poté změntě volbu „Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky “ (obr. 6) na „Použít následující IP adresu“ a vyplňte požadovaná pole. Pokud počítač není připojen k Internetu pomocí síťového rozhraní je možné ponechat nastavení serverů DNS bez hodnot.

 

V nabídce Start zvolte položku Ovládací panely (Obr. 1).

setlanvista01

Obr. 1

V okně Ovládací panely klikněte na ikonu Síť a Internet. (Obr. 2)

setlanvista02m

Obr. 2

Otevře se okno Centrum sítí a sdílení. (Obr. 3) Najdeme položku Připojení k místní síti a klikneme na Zobrazit stav.

setlanvista03m

Obr. 3

Na obrazovce se ukáže další okno Připojení k místní síti – stav (Obr. 4). Nyní je třeba kliknout na tlačítko Vlastnosti. Po kliknutí se objeví dialogové okno požadující potvrzení (uživatel musí mít administrátorská práva).

setlanvista04

Obr. 4

Ve vlastnostech připojení (Obr. 5) můžeme odkliknout položku Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6) která se nyní běžně nepoužívá. Potom myší zvolíme položku Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4) a klikneme na tlačítko Vlastnosti.

setlanvista05

Obr. 5

 

Objeví se nové okno (Obr. 6) kde vyplníme IP adresu počítače.

setlanvista06

Obr. 6

Po zadání požadovaných změn klikněte na tlačítko OK a zavřete všechna otevřená okna. Restart počítače nebude vyžadován.