Zde najdete ukázku nastavení IP adres ve vaší počítačové síti. Níže vidíte dvě schémata, na obrázku 1 je TSPRO zapojen přímo s osobním počítačem pomocí síťového (UTP) kabelu. Obrázek 2 znázorňuje složitější situaci kdy je TSPRO připojeno do již existující sítě s routerem. Ať je již způsob zapojení TSPRO jakýkoliv vždy je potřeba pamatovat na správné zadání tří IP adres. Ukázky nastavení zobrazíte kliknutím na odkaz.

Připojení TSPRO přímo s počítačem

zapojeni_naprimo_cze

Obrázek 1

1. IP adresa osobního počítače, tato IP adresa slouží k identifikaci počítače v síti. Pokud je TSPRO připojeno přímo do počítače můžete zvolit IP adresu libovolnou. Doporučujeme 192.168.1.1 a masku podsítě nastavíte 255.255.255.0.

2. IP adresa TSPRO, tato IP adresa slouží k identifikaci TSPRO v síti. Je nutné nastavit IP ze stejného rozsahu jako adresa PC, doporučujeme 192.168.1.2.

3. IP adresa v nastavení programu TSPRO PC Center, tato IP adresa slouží programu PC Center pro nalezení TSPRO v síti, tzn. je třeba nastavit stejnou IP adresu jako je IP TSPRO (viz. bod 2). Doporučujeme 192.168.1.2 a masku podsítě nastavíte 255.255.255.0

 

Připojení TSPRO do existující počítačové sítě

zapojeni_do_site_wifi_cze

Obrázek 2

V případě zapojení do existující sítě je potřeba respektovat existující nastavení. IP adresa počítače již je většinou nastavena routerem, je však potřeba zjistit rozsah IP adres a nastavit adresu TSPRO ve stejném rozsahu (rozsah je řada čísel 1 - 255), např. pokud je IP adresa počítače 10.10.0.1 a podmaska 255.255.255.0 nastavte IP adresu TSPRO 10.10.0.255. Podmaska sítě v TSPRO je napevno nastavena na 255.255.255.0.

1. IP adresa osobního počítače, tato IP adresa slouží k identifikaci počítače v síti. Doporučujeme 10.10.0.1 a masku podsítě nastavíte 255.255.255.0.

2. IP adresa TSPRO, tato IP adresa slouží k identifikaci TSPRO v síti. Je nutné nastavit IP ze stejného rozsahu jako adresa PC, doporučujeme 10.10.0.255.

3. IP adresa v nastavení programu TSPRO PC Center, tato IP adresa slouží programu PC Center pro nalezení TSPRO v síti, tzn. je třeba nastavit stejnou IP adresu jako je IP TSPRO (viz. bod 2). Doporučujeme 10.10.0.255 a masku podsítě nastavíte 255.255.255.0

 

pozn. Nastavení výchozí brány a serveru DNS jak je zobrazeno obrázcích nemusí odpovídat nastavení Vašeho počítače a neovlivní správnou funkci TSPRO.