thumb image

Společnost DevCom s. r. o. je již přes 20 let výrobce diagnostiky a osciloskopu řady TSPro a poskytuje již od roku 1999 širokou škálu technických školení a workshopů pro SŠ a SOU, distributory, autotroniky, technické pracovníky a servisy v ČR a SK. Tématem kurzů jsou teoretické i praktické znalosti z oblasti sériové i paralelní diagnostiky týkající se osobních vozidel, užitkových vozidel, nákladních vozidel, stavební tehchniky, agro techniky a v poslední řadě motocyklů

 

 

Školení Diagnostiky

param

 

D1

Obecná diagnostika:

- parametry a jejich grafické zobrazení

- chyby a jejich analýza

- test akčních členů

- IMMO a klíče

- výměna komponentů a kódování

- ABS, Airbag a komfortní systémy

- řídící jednotky (ECU) a CAN komunikace

- základy logování a grafického zobrazení

- osciloskop a paralelní diagnostika

 

D2

Nahrávání do logu a jeho vyhodnocování:

- nejdůležitější hodnoty pro logování zážehových motorů

- řízení a regulace směsi a adaptace směsi

- regulace předzápalu

- chování hodnot Lambda před a za katalyzátorem

- plnící tlak turbodmychadla a jeho regulace

- analýza tlaku paliva (přímo vstřikované motory)

- teploty a kyslík ve výfuku (důležité pro GPF filtry částic)

- nejdůležitější hodnoty pro logování vznětových motorů

- korekční dávky jednotlivých válců (rovnoměrnost chodu motoru)

- množství nasávaného vzduchu a regulace zpětně vedených spalin

- vstřikované množství paliva

- analýza regulace plnícího tlaku turbodmychadla

- hodnota lambda v provozu a při regeneracích

- teploty ve výfuku (důležité pro DPF a SCR)

- řevod logu z csv souboru do grafické podoby a způsob vyhodnocení

- multitest

- jaké komponenty nám prozradí nejvíce

- nahrávání až 8 signálů osciloskopem nebo signálním rekordérem

- praxe na vozidle

- test dynamické komprese jednotlivých válců

- test rovnoměrnosti chodu motoru analýzou zvýšeného dobíjecího proudu

- rozpoznávání chyb ze signálů dynamických tlakových vln v sání (např. špatně fungujících rozvodů)

- analýza špatných/nemožných startů

- vliv zpětného vedení spalin na hodnoty lambda (adaptace směsi u zážehových a korekce EGR či neúspěšnost regenerací u dieselů)

- emisní problémy, chybová hlášení a rozsvícení varovné kontrolky emisí

- analýza nezápalů nebo nerovnoměrný chod motoru

- rozdílné příčiny nerovnoměrného volnoběhu u MAP a MAF systémů

 

Praktické Workshopy

IMG 0904 cars

W1

DevCom Workshop

 

- ovládání a charakteristika přístroje TSPro

- sériová a paralelní diagnostika

- parametry a jejich grafické zobrazení

- chyby a jejich analýza

- test akčních členů

- IMMO a klíče

- výměna komponentů a kódování

- ABS, Airbag a komfortní systémy

- řídící jednotky (ECU) a CAN komunikace

 

W2

Diagnostika a emise v praxi

- osobní a užitkové vozy

- nákladní vozy a autobusy

- agro a stavební technika

- motocykly

 

Osciloskop

IMG 0904x graph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1

Paralelní diagnostika - základní principy

- zdroj napětí a význam zásad a pravidel zapojení elektroniky ve vozidle
- základní rozdělení způsobu na lokalizační měření napětí a proudů
- rozdíly v lokalizaci přerušení a zkratů u spotřebičů a u snímačů
- prověřování ztráta na vodičích referenčního napětí, kostry a signálního vedení.
- správné zaznamenávání pulzně modulovaných proudových signálů
- posuzování dynamiky a rušivých znaků signálů a analýza tendencí křivek (lze sledovat i závady mechanického charakteru)
- metody, triky a tipy v lokalizačních měřeních
- “simulace” jako významná pomůcka při hledání závad

 

O2

Paralelní diagnostika - komplexní funkce

- ochrana vstupních kanálů proti přepětí optimálně nad 400 V
- integrovaný záznamník (rekordér) schopný pořizovat dlouhé záznamy
- zobrazovat na obrazovce všechny důležité měřené hodnoty vč. neelektrických, jako jsou např. jednotky tlaku, otáčky motoru atd
- zpětné prohlížení a vyhodnocování pořízených záznamů bez nutnosti připojeného osciloskopu
- možnost ukládat nastavení pro jednotlivé kanály

- počet kanálů – říká, kolik má osciloskop na sobě „nezávislých“ analogových BNC vstupů. Při diagnostice chceme vidět co nejvíc, co vstup to signál, platí tedy čím více kanálů, tím lépe. I když při „běžném“ měření sahá většina uživatelů maximálně po čtyřech kanálech. Při výběru je nutné dbát na udávanou vzorkovací rychlost. Celková vzorkovací rychlost osciloskopu se udává většinou pro jednokanálový režim. V angličtině se kanály označují zkratkou CH (channel) a číslem.

- vzorkovací frekvence - Vzorkovací rychlost nebo frekvence je hodnota, která se týká digitálně analogového převodníku osciloskopu a udává počet zaznamenaných vzorků za jednu vteřinu. Jak již bylo uvedeno výše, pro potřeby diagnostiky postačí osciloskop v rozmezí od 5 do 10 MHz. Důležité je také zmínit, že většinou se v technických datech udává nejvyšší vzorkovací rychlost osciloskopu pouze pro jeden kanál. Pokud pracujete ve dvoukanálovém režimu, rychlost dělí dvěmi, pokud ve tříkanálovém, třemi atd. V angličtině se pro vzorkovací rychlost užívá výraz Sampling Rate.

- vertikální rozlišení - se také týká digitálně analogového převodníku osciloskopu. Dá se říci, že čím vyšší vertikální rozlišení je udáváno, tím přesnější je rozlišovací schopnost osciloskopu. Vertikální rozlišení určuje, kolika bity je popsaná úroveň měřeného signálu. V angličtině se pro vertikální rozlišení užívá výraz Vertical Resolution.

- vstupní citlivost - Vstupní rozsah udává rozsah měřitelného napětí, které je osciloskop schopen zobrazit. Velmi důležitým faktorem je také parametr maximálního vstupního napětí. V paralelní diagnostice je tato hodnota velmi důležitá, protože se s vyšším, nikoliv vysokým, napětím setkáváte např. u testů primárního okruhu zapalování nebo testu vstřikovacích trysek zážehových motorů. Pokud má osciloskop nižší vstupní napětí, je nutné mezi měřící kabel a vstup osciloskopu zapojit atenuátor (napěťový dělič), aby nedošlo k poškození osciloskopu popř. i PC. Pro diagnostiku je ideální vstupní ochrana od 400 V a výš. V angličtině se pro vstupní citlivost užívá výraz Sensitivity.