Ideální zařízení pro profesionální autoservisy, fleet i soukromé DIY využití.

ts pro ctek

AKCE za 43.900,- Kč KUP TEĎ !!!

České výrobky s 20 letou tradicí a snadným ovládáním, licencí a s podporou v českém jazyce pro osobní, užitkové, nákladní vozy a motocykly s podporou standartů

E-OBD, OBD-II, CAN, ISO, SAE.

 

Nejrychlejší kompletní licencovaná servisní diagnostika včetně kódovaní u klíčů, immobilizérů a výměně komponentů pro nejpoužívanějších 75 značek jako je BMW, Mercedez - Benz, Land Rover, Jaguar, Kia, Hyundai, IVECO Truck, DAF, MAN, SCANIA, Mercedes Truck a Harley Davidson atd.

Kompletní čeština, záruka, servis Praha, ČR. 

 

ZAVOLEJTE, PŘIJĎTE, VYZKOUŠEJTE, PORADÍME !!!

 

Tento přístroj je nástupcem úspěšného TSPro první generace, který obsahuje Sériovou diagnostiku a čtyřkanálový osciloskop.

Cílem nového přístroje je doplnit a rozšířit funkce o nové možnosti, které současná automobilová diagnostika vyžaduje a zachovat výhody původního přístroje.
Přístroj spojuje výhody přenosného přístroje a osobního počítače. Navazuje na trend současné doby - využívat k diagnostice osobních počítačů či notebooků. Osobní počítač nabízí příjemné uživatelské prostředí pro diagnostiku a navíc může obsahovat i rozsáhlý informační systém, jako je např. Vivid. Výhodou diagnostického testeru TS Pro Color je spojení výhod přenosného diagnostického přístroje a osobního počítače. TS Pro Color disponuje displayem a jednoduchou klávesnicí - lze s ním tedy provádět diagnostiku i v náročných podmínkách nebo v terénu bez osobního počítače. Po připojení TS Pro Color k osobnímu počítači lze provádět veškeré diagnostické funkce pomocí programového vybavení dodavaného k TS Pro Color. V této konfiguraci slouží TS Pro Color jako adaptér mezi řídící jednotku a osobní počítač.

Výhody a přednosti přístroje TS Pro Color:

 • Barevný display TFT 5.7", 640×480 bodů
 • Dotyková obrazovka
 • Indikace LED stavy komunikace a napájení
 • Provoz na baterii (cca 2 hod.)
 • Wifi propojení s PCCenter
 • Osciloskop jako zásuvný modul
 • Ochranné ergonomické hmatníky
 • Sériová diagnostika vozidel od r.v. 1990
 • EOBD/OBD-II Scantool
 • Podporuje standardy E-OBD, OBD-II, CAN, ISO, SAE
 • Rozsáhlá databáze automobilů
 • 4/8-kanálový osciloskop
 • Kompaktní design
 • Informační i diagnostický software v PC i v TS Pro
 • Snadná jazyková lokalizace
 • Pracuje i bez PC
 • Moderní řešení
 • Snadná aktualizace pomocí CD nebo přes Internet
 • Diagnostika propojena s informačním systémem
 • PC obsahuje informační systém VIVID Workshop, postupy, schémata a další
 • Tisk protokolů a dat

 

IMG 0904 cars Scope 1


Auta loga navi

 

 


DIAGNOSTIKA

POPIS ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ SÉRIOVÉ DIAGNOSTIKY

V několika následujících bodech se Vám snažíme popsat a předvést některé z funkcí diagnostiky TSPro/TSPro Color.  Jejich rozsah a využití závisí na modulu a typu řídící jednotky.

 

cars

 

Identifikace

Pomocí této funkce lze zobrazit identifikační udaje řídící jednotky, např. číselné označení dílu, verzi programu, VIN atp. Tyto informace mohou být důležité v případě nutnosti výměny řídící jednotky nebo jiného poškozeného dílu.

id

Čtení paměti chyb

Funkce umožní zobrazit všechny závady uložené v paměti řídící jednotky. Pokud není paměť závad prázdná, jsou závady postupně uvedeny spolu s číslem závady (odpovídá servisní dokumentaci), typem závady a popisem. Většina systémů dělí závady do několika skupin, · chyby trvalé nebo přítomné (takové, které jsou v okamžiku čtení na vozidle přítomny) · chyby sporadické nebo nepřítomné (chyby, které již byly odstraněny) · chyby možné (ŘJ detekuje náznaky chyby, ale dosud není schopna tuto potvrdit)

Většina systémů dělí závady do několika skupin:
· chyby trvalé nebo přítomné (takové, které jsou v okamžiku čtení na vozidle přítomny)
· chyby sporadické nebo nepřítomné (chyby, které již byly odstraněny)
· chyby možné (ŘJ detekuje náznaky chyby, ale dosud není schopna tuto potvrdit)

Mazání paměti chyb

Vymazání závad z paměti je velmi důležitým krokem, který musí být proveden po odstranění příčin závad uložených v paměti řídící jednotky. Bez tohoto kroku by zůstala soustava v nouzovém režimu a kontrolka by nadále svítila.

Tento krok je potřebný k ověření, zda byla oprava provedena. Pokud vozidlo bylo opraveno a poté se odstraní v paměti řídící jednotky pomocí funkce „vymazání závad „ pak kontrolka po nastartování již nesvítí.

Čtení parametrů

Funkce nám umožňuje sledovat, jaké informace dostává řídící jednotka od jednotlivých snímačů systému, případně jakým způsobem získané informace interpretuje, v jakém stavu se nachází či jaké pokyny dává akčním členům. Množství a druh dostupných parametrů je samozřejmě závislý na konkrétním vozidle (motoru, provedení, výbavě, atd.). U většiny systému je zobrazován název parametru a dále hodnota a případně jednotka. Veličiny jsou zobrazeny buď reálnou hodnotou ze snímače nebo s přepočtem na měřenou veličinu (např. teplota chladicí kapaliny bývá většinou uvedena přímo v °C i jako měřené napětí na teplotním čidle).

param

 

Test akčních členů

Pomocí funkce „Test akčních členů“ lze vyvolat test akčních členů a tím ověřit správnou funkci některých důležitých prvků systému, jako škrtících klapek, relátek, ventilů, pump, zapalovacích cívek apod., přímo na vozidle. Výhodou je i skutečnost, že zkoušíme prvek včetně kabeláže a konektorových spojů. Rozsah prvků, které lze takto zkoušet, je určen schopnostmi řídící jednotky použitého systému a samozřejmě také výbavou vozidla. Vlastní test probíhá v principu tak, že řídící jednotka dává testovanému akčnímu členu pokyny k činnosti a zároveň je sledována správná činnost buď přímo řídící jednotkou nebo obsluhou.
Tuto funkci lze provádět, ve většině případů, pokud není motor nastartovaný.

Nastavení/Konfigurace

Pomocí této funkce je možno číst a případně i měnit některé hodnoty uložené v řídící jednotce, a tak ji správně přizpůsobit vyměněným dílům (např. jednotka škrticí klapky) či jiným specifickým požadavkům (nastavení základních volnoběžných otáček).

Při nastavování nových hodnot je třeba si uvědomit dosah požadované změny a používat tyto funkce jen v odůvodněných případech a při dobré znalosti příslušných servisních postupů. Nastavení nesprávných hodnot může vést ke špatné funkci motoru či některého jiného systému.


TS Pro Osciloskop 20MS/s - 4kanály

TS Pro Color je vybaven novým a rychlým osciloskopem. Tento osciloskop pracuje se vzorkovací rychlostí 20MS/s (20milionů vzorků za sekundu) ve čtyřkanálovém režimu. Vzorkovací frekvence se nedělí, takže každý kanál pracuje na plné rychlosti, tj.20MS/s. Tyto parametry jsou nutné pro měření rychlých dějů ve vozidle, především zapalování a komunikační sběrnice CANBUS. Napěťové rozsahy jsou od 50mV do 300V, vyhoví tedy např. VN snímačúm(kleští) až po primární zapalování apod. Všechny rozsahy jsou realizovány precizními vstupními obvody a zesilovači (nejedná se o softwarové zvětšování/zesilování)!!

TSPro umožňuje samozřejmě záznam dat a to jak ve formě obrázku, či jednoho měření, tak i dlouhý záznam, tzv. logování či nahrávání. V přístroji je pro tyto účely paměťová karta, na kterou lze uložit přes hodinu záznamu, po připojení k PC lze pak uložit mnohem více na pevný disk. Zaznamenané průběhy lze prohlížet a zvětšovat jak v samotné TSPro tak i v PC. Pří nahrávání je samozřejně možné vkládat časové značky, pro snadnou orientaci v dlouhém záznamu.

Nedílnou součástí programového vybavení osciloskopu je i databáze vzorových průběhů a přednastavené rozsahy napětí a časů pro měření vybraných signálů ve vozidle - například lambda sondy, vstříkovacích ventilů a primáru zapalování. Při použítí spojení s PC je k dispozici kromě dlouhodobého záznamu s možností vkládání časových značek i funkce zastavení a zvětšení (Zoomu) vykreslené oblasti průběhu.

Bohaté příslušenství měřících hrotů a sond dělá z přístroje ideálního pomocníka při odhalování závad v elektronických systémech vozidla v okamžiku, kdy je sériová diagnostika již nedostatečná.

Výhody a přednosti osciloskopu

 • vysoká rychlost i na 4kanálech
 • nahrávání a zobrazování průběhů(i porovnávání), jednotlivých i dlouhých záznamů
 • možnost práce bez sítě 230V
 • snadné ovládání na TS Pro i v PC
 • bohaté příslušenství pro snadné připojení do svazků vozu
 • možnost využití jako orientačního voltmetru a klešťového ampérmetru

 

Specifikace

Parametry osciloskopu:
Počet kanálů: 2, 4 i 8
Vstupní impedance: 1MOhm
Vzorkovací rychlost: 20MS/s na každý ze čtyř kanálů
Časová základna 10us..5s/dílek
Napěťové rozsahy: 50mV..100V/dílek (-300V / 300V)
Vazba: DC, AC, GND
Rastr: 6 x 10 dílků
Spouštění:

Auto / Norm / Single /Free
Rising, Falling
úroveň trigeru plynule nastavitelná

Kurzory: časové i napěťové

 


Obrázky z oscilokopu jak na samotném přístroji tak i na PC ( vstřikovače, zapalování, CANBUS 500kBit ).