Po úspěchu TS02-diagnostik přichází DevCom s novým modernizovaným přístrojem pro diagnostiku automobilů.

Přístroj spojuje výhody přenosného přístroje, jako např. TS02-diagnostik a osobního počítače. Navazuje na trend současné doby - využívat k diagnostice osobních počítačů či notebooků. Osobní počítač nabízí příjemné uživatelské prostředí pro diagnostiku a navíc může obsahovat i rozsáhlý informační systém, jako je např. Vivid. Výhodou diagnostického přístroje TS Pro je spojení výhod přenosného diagnostického přístroje a osobního počítače. TS Pro disponuje displayem a jednoduchou klávesnicí - lze s ním tedy provádět diagnostiku i v náročných podmínkách nebo v terénu bez osobního počítače. Po připojení TS Pro k osobnímu počítači lze provádět veškeré diagnostické funkce pomocí programového vybavení dodávaného k TS Pro. V této konfiguraci slouží TS Pro jako adaptér mezi řídící jednotkou a osobním počítačem.

Leták TSPro A4: Leták TSPro

Technická podpora zákazníkům: více v sekci Podpora po přihlášení.

Výhody a přednosti přístroje TS Pro:

 • Sériová diagnostika vozidel od r.v. 1990
 • EOBD/OBDII Scantool
 • Podporuje standardy E-OBD, OBD-II, CAN, ISO, SAE
 • Rozsáhlá databáze automobilů - 39 značek
 • 4-kanálový osciloskop
 • kompaktní design
 • Informační i diagnostický software v PC i v TS Pro
 • Snadná jazyková lokalizace
 • Pracuje i bez PC
 • Moderní řešení
 • Snadná aktualizace pomocí CD nebo přes Internet
 • Diagnostika propojena s informačním systémem
 • PC obsahuje informační systém VIVID Workshop, postupy, schémata a další
 • Tisk protokolů a dat

Auta loga navi

 

 


DIAGNOSTIKA

 

TS Pro disponuje rozsáhlým softwarem pro diagnostiku řídících jednotek automobilů mnoha značek. Prvořadý důraz je kladen na řídící jednotky zážehových a vznětových motorů, dále pak na jednotky ABS a Airbagů.

Jednoduchá obsluha systémem menu, nabídka a výběr příslušné funkce, umožňuje rychlé navázání spojení s řídící jednotkou a provedení příslušného testu. Nabídka možností testování je prakticky shodná se značkovou diagnostikou. Nabízí se, kromě možnosti číst a vymazat paměť závad, sledování hodnot v reálném čase, provádění testu akčních členů a také možnost mazání servisních intervalů, přeprogramování řídící jednotky, aktivace/deaktivace airbagu, nastavení některých veličin(např. předstihu zážehu, volnoběžné otáčky), kódování klíčku imobilizéru, nastavení časování vstřikovacího čerpadla atd.

 

POPIS ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ SÉRIOVÉ DIAGNOSTIKY

Zde následuje popis základních diagnostických funkcí, podporovaných testerem TSPro. Jejich rozsah a využití závisí na modulu a typu řídící jednotky.

Identifikace

Pomocí této funkce lze zobrazit identifikační udaje řídící jednotky, např. číselné označení dílu, verzi programu, VIN atp. Tyto informace mohou být důležité v případě nutnosti výměny řídící jednotky nebo jiného poškozeného dílu.

Čtení paměti chyb

Tato funkce umožní zobrazit všechny závady uložené v paměti řídící jednotky. Pokud není paměť závad prázdná, jsou závady postupně uvedeny spolu s číslem závady (odpovídá servisní dokumentaci), typem závady a popisem. Většina systémů dělí závady do několika skupin, · chyby trvalé nebo přítomné (takové, které jsou v okamžiku čtení na vozidle přítomny) · chyby sporadické nebo nepřítomné (chyby, které již byly odstraněny) · chyby možné (ŘJ detekuje náznaky chyby, ale dosud není schopna tuto potvrdit)

CteniPametiZavad

Mazání paměti chyb

Vymazání závad z paměti je velmi důležitým krokem, který musí být proveden po odstranění příčin závad uložených v paměti řídící jednotky. Bez tohoto kroku by zůstala soustava v nouzovém režimu a kontrolka by nadále svítila. Navíc je to krok potřebný k ověření, zda byla oprava dokonale provedena, protože v tom případě se po opětovném vyčtení paměti závad žádný kód neobjeví a kontrolka závad po nastartování motoru nesvítí.

Čtení parametrů

Tato funkce nám umožňuje sledovat, jaké informace dostává řídící jednotka od jednotlivých snímačů systému, případně jakým způsobem získané informace interpretuje, v jakém stavu se nachází či jaké pokyny dává akčním členům. Množství a druh dostupných parametrů je samozřejmě závislý na konkrétním vozidle (motoru, provedení, výbavě, atd.). U většiny systému je zobrazován název parametru a dále hodnota a případně jednotka. Veličiny jsou zobrazeny buď reálnou hodnotou ze snímače nebo s přepočtem na měřenou veličinu (např. teplota chladicí kapaliny bývá většinou uvedena přímo v °C i jako měřené napětí na teplotním čidle).

ParametrySystemu2

StavySystemu

Test akčních členů

Pomocí této funkce lze vyvolat test akčních členů a tím ověřit správnou funkci některých důležitých prvků systému, jako škrtících klapek, relátek, ventilů, pump, zapalovacích cívek apod., přímo na vozidle. Výhodou je i skutečnost, že zkoušíme prvek včetně kabeláže a konektorových spojů. Rozsah prvků, které lze takto zkoušet, je určen schopnostmi řídící jednotky použitého systému a samozřejmě také výbavou vozidla. Vlastní test probíhá v principu tak, že řídící jednotka dává testovanému akčnímu členu pokyny k činnosti a zároveň je sledována správná činnost buď přímo řídící jednotkou nebo obsluhou.
Tuto funkci lze provádět, ve většině případů, pokud není motor nastartovaný.

Nastavení/Konfigurace

Pomocí této funkce je možno číst a případně i měnit některé hodnoty uložené v řídící jednotce, a tak ji správně přizpůsobit vyměněným dílům (např. jednotka škrticí klapky) či jiným specifickým požadavkům (nastavení základních volnoběžných otáček).

Při nastavování nových hodnot je třeba si uvědomit dosah požadované změny a používat tyto funkce jen v odůvodněných případech a při dobré znalosti příslušných servisních postupů. Nastavení nesprávných hodnot může vést ke špatné funkci motoru či některého jiného systému.


OSCILOSKOP

Přístroj TS Pro je vybaven jak pro sériovou diagnostiku - komunikaci s řídícími jednotkami vozu tak i pro paralelní diagnostiku - 4 kanálovým osciloskopem. Dva kanály zobrazované na displayi přístroje lze připojením TS Pro k osobnímu počítači rozšířit na čtyři plnohodnotné barevné kanály s vysokým rozlišením. Bohaté příslušenství měřících hrotů a sond dělá z přístroje ideálního pomocníka při odhalování závad v elektronických systémech vozidla v okamžiku, kdy je sériová diagnostika již nedostatečná. Nedílnou součástí programového vybavení osciloskopu je i databáze vzorových průběhů a přednastavené rozsahy napětí a časů pro měření vybraných signálů ve vozidle - například lambda sondy, vstříkovacích ventilů a primáru zapalování. Při použítí spojení s PC je k dispozici kromě dlouhodobého záznamu s možností vkládání časových značek i funkce zastavení a zvětšení (Zoomu) vykreslené oblasti průběhu.


Ukázka vzhledu osciloskopu na TS Pro (jeden kanál, vstřikovací ventil)


Ukázka vzhledu osciloskopu na PC (jeden kanál, vadná lambda sonda)


Ukázka vzhledu osciloskopu na PC (jeden kanál, ventil vanos BMW)

Specifikace

Parametry osciloskopu:
Počet kanálů: 2 na TS Pro/4 na PC
Vstupní impedance: 1MOhm/20pF
Vzorkovací rychlost: 1MS/s na kanál
Napěťové rozsahy: 500mV/dílek (-1,5V / 1,5V)
1,0V/dílek (-3,0V / 3,0V)
2,5V/dílek (-7,5V / 7,5V)
5,0V/dílek (-15V / 15V)
10V/dílek (-30V / 30V)
20V/dílek (-60V / 60V)
50V/dílek (-150V /150V)
100V/dílek (-300V / 300V)
Vazba: DC, AC, GND
Rastr: 6 x 10 dílků
Spouštění:

Auto / Norm / Single /Free
Rising, Falling
úroveň trigeru plynule nastavitelná

Výhody a přednosti osciloskopu

 • možnost práce bez sítě 230V
 • snadné ovládání na TS Pro i v PC
 • bohaté příslušenství pro snadné připojení do svazků vozu
 • možnost využití jako orientačního voltmetru a klešťového ampérmetru